Address Telephone Number
Sri Palitha Pirivena ,Samadarapitiya Viharasthanaya, Samadarapitiya,Nikaweratiya +94 372 260 246
Vishvakeerthi pirivena,Budumuththawa viharasthanaya,budumuththawa,Nikaweratiya +94 372 260 621

News & Events

28
Mar2019
National Productivity Award -2019.03.26

National Productivity Award -2019.03.26

Nikaweratiya Divisional Secretariat has won the 3rd...

19
Mar2019
Sisu sadaham sewana

Sisu sadaham sewana

  Under the Sisu Daham Sevana Program,...

News & Events

28
Mar2019
National Productivity Award -2019.03.26

National Productivity Award -2019.03.26

Nikaweratiya Divisional Secretariat has won the 3rd...

19
Mar2019
Sisu sadaham sewana

Sisu sadaham sewana

  Under the Sisu Daham Sevana Program,...

18
Mar2019
Day after day alms giving 2019.03.18

Day after day alms giving 2019.03.18

    The Nikawatiya Police Station, ,...

14
Mar2019
Inclusion of Thurunu Diriya loan Scheme

Inclusion of Thurunu Diriya loan Scheme

     Thurunu Diriya loan Scheme Awareness...

Scroll To Top